Bodrum Belediye Meclisi bugün toplanıyor

0
686

Bodrum Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı 10 Haziran Pazartesi günü saat 14:00’da Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Toplantı gündemi ek’te sunulmuştur.

GÜNDEM

1- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşümüzün görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2- İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşümüzün görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

3- İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4- İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak isminin değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydana isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Tahsil Yardım Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

7- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesinin görüşülmesi.
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

8- 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Hakkındaki Kanun gereği alınan 07.04.2019 tarih ve 2019/52 sayılı Meclis kararının, Kaymakamlık Makamının 07.06.2015 tarih ve 2297 sayılı yazılarına istinaden iptal edilerek, “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” için yeni 5 asil, 5 yedek üye ve “Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu” için yeni 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi.
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

9- 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve müdürlüğün çalışma yönetmeliğinin kabulü ile Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1 adet Genel İdari Hizmetler sınıfı 1. derece “Diğer Müdürlük” kadrosunun, 11180 unvan kodlu 1. derece “Veteriner İşleri Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi.
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

10- 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Mühendis” kadrosunun, 6485 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Arkeolog” kadrosu ile 8750 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Tekniker” kadrosunun, 13600 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Sanat Tarihçisi” kadrosu ile değiştirilmesinin görüşülmesi.
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

  • 11- 22.10.2018 tarih ve 2018/100 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2019 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin” Kültür ve Sosyal İşler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi buraya giriniz