Bodrum Belediye Meclisi toplanıyor

0
599

Bodrum Belediyesinin 2019 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.10.2019 Perşembe günü saat:14:00’ da Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir.

GÜNDEM

1- Belediyemiz Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019/108 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşümüzün görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

2- Belediyemiz Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019/124 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bodrum Belediyesi 2020 – 2024 yılı Stratejik Plân çalışmasının görüşülmesi.

(Plan ve Bütçe Komisyonu)

3- Belediyemiz Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019/125 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bodrum Belediyesi 2020 yılı  performans programının  görüşülmesi.

(Plan ve Bütçe Komisyonu)

4- İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkiinde, tapunun 202 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın önünden geçen mevcut köy yoluna bağlantısını sağlayan kadastral yol, hazine mülkiyetinde kalan mera vasıflı taşınmazların içinden geçtiğinden, mera vasfının değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Emel ÇAKALOĞLU’ nun maaşının belirlenmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinden, Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesine ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşülmesi.

(Veteriner İşleri Müdürlüğü)

7- Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

8- Bodrum Belediyesi 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi buraya giriniz