Bodrum Denizciler Derneği basınla buluştu

0
961

Bodrum Denizciler Derneği yöneticileri bugün Bodrum basını ile bir araya geldi.

Basın toplantısında 2019 yılındaki faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı. Dernek başkanı Mustafa Demiröz açıklamasında şunları söyledi.

“16 Mart Cumartesi günü yapılacak derneğimizin olağan genel kurulu ile üç yıllık görev  süremiz  sona erecek.Bu dönem içerisinde elbette eksiklerimiz ,hatalarımız,kusurlarımız olabilir ama yönetim de olduğumuz bu son dönemde de ciddi işler başardık.Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde her yer de ve her etkinlikte denizcilerimizi  temsil ettik.Çıkan her soruna müdahale ettik.Denizin ve Denizcinin çıkarlarını savunan tavrımızı ortaya koyduk.Bu tavrı ortaya koyarken bağımsızlığımızı ve tarafsızlığımızı koruduk. Politik tavır almadık,bireylere yada bazı guruplara angaje olmadık.

Derneğimizi  akademik düzeyde de temsil ederek 26 Şubat 2016 ‘da Ege Üniversitesi Deniz turizmi sempozyumuna Başkan Mustafa Demiröz konuşmacı olarak davet edilip katıldı.

Başkanımız Mustafa Demiröz 25 Mart 2016 ve 2017 tarihlerin de Yaşar Üniversitesin de düzenlenen denizcilik haftası festivalinde konferans verdi.

2 Nisan 2016 tarihin de 4 yılda bir yayınlanan su ürünleri tebliğinde bölgesel balıkçılığımızın, ulusal ve sürdürülebilir su ürünleri çıkarlarımızın korunabilmesi için öneriler hazırlayıp ilgili mercilere iletilmesi için Üniversitelerin ilgili bölümlerinden hocaların,her türlü su ürünleri avcılığı yapanların,devletin ilgili kademesinde ki bürokratların ve ilgili bireylerin katıldığı 2. Balıkçılık çalıştayını yaptık.

Ticari Teknelerimize ekstra P&I sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmek istendi Teknecilerimizin  ödemesinin mümkün olmayacağı pirim ve tazminat miktarlarının olduğu bu sigorta yapılan görüşmeler ve itirazlar sonucu zorunlu olmaktan çıkartıldı.

Deniz turizmi,Denizcilik ve Gemi adamları ile ilgili toplantılara, çalıştaylara, panellere katıldık.Özellikle  gemi adamları mevzuatında yatlarımızda çalışan kaptanlar ve denizcilerimizin statülerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi  hususunda Bodrum’da yapılan çalıştay da alınan kararlara istinaden yeni düzenlemeler yapılmasını sağladık.

Gemi adamları mevzuatımızda, çok hızlı değişen dünya ve ülkemiz denizcilik şartlarına ayak uydurmada geç kalınması nedeniyle, yeterli ve gerekli  araştırma yapılmadan uygulanmak istenen kurallar  genellikle yanlış yapılmakta.Bu sebeple denizcilerimiz yönünden mağduriyetler,zorluklar ve hatta imkansızlıklar doğmaktadır.Bu güne kadar  bu konuları sıkı bir şekilde takip ederek  her türlü müdahaleyi  anında yaptık.

Teknelerimize, dünya genelindeki gemilerimizin  tutuklanmaları nedeniyle ülkemizin beyaz listeden düşme riski oluşacağı gerekçesiyle Yunan adalarına çıkış yasağı kondu.Sezon içerisinde yapılmak istenen bu uygulama yaptığımız itirazlar neticesinde ertelendi.Sezon sonu konulan çıkış yasağı bazı mağduriyetler yaratsa da yaptığımız görüşmeler sonucu yetkililerce getirilen yeni düzenlemeler sonucunda bu yasak kaldırıldı.

Denizlerimiz çok hızlı ve yoğun bir şekilde kirlenmekte.Bu konuda günah keçisi gibi görülen  Deniz vasıtalarının oluşturduğu kirliliğin önlenmesi için hayata geçirilmek istenen mavi kart uygulamasındaki  eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve denizcilerimizin karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olumsuzlukları önlemek için her türlü girişimi yaptık.

Denizlerimizin esas kirlilik sebebi olan karasal kaynakların önlenmesi için ilgili tüm mercilerde girişimlerde bulunup,kamuoyu bilinci ve baskısı oluşması açısından kirlilik kaynaklarının filmlerini de çekerek bakanlıklar,yerel yönetimler ve ilgili tüm birimlere ilettik.

Yıllardır Bodrum Belediyesi,Bodrum Ticaret Odası,Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Bodrum Denizciler Derneği  ortak mülkü olan ve giderleri bu kurumlarca ortak karşılanan, katı atık teknemizin işletme sorumluluğunu üstlenerek ,teknelerimiz de oluşan katı atıkların ücretsiz toplanmasını,koylarımızın ve sahillerimizin temizlenmesini ve temiz muhafaza edilmesini sağlamaktayız.

Mavi yolculuğun temeli ,dünya markası haline gelen ticari yatlarımızın Bodrum limanı içerisinde yaşadıkları bağlama,ulaşım ve diğer ihtiyaçları için ilgili mercilerle sürekli bir iletişim içinde olarak çıkan sorunların anında çözümü için uğraştık.Genel şikayet haline gelen bağlama ücretlerinin, makul seviye ve ödeme şartları içerisinde olması için Bodrum Belediyesi ve Büyük Şehir Belediyesi ile görüşmeler yaptık.

Bodrumumuzun 1950’li yıllarda yapılmış,büyük bir bölümü özel bir marina tarafından kullanılan limanı günümüz şartlarında gelişen teknelerimizi ve denizciliğimizi taşıyamamaktadır.Acil ve yeterli kapasitede yeni bir liman yapılması için devlet yetkililerimize başvurularda bulunduk.Değişen ve gelişen yerel yönetim ve stk’ larla iş birliği içerisinde konunun çözümü için çalışmaya devam ediyoruz.

Denizci stk’ların birleşerek, güçlerinin artacağı federasyon kurması veya kurulmuş federasyona katılması bilinciyle derneğimizin Türkiye Denizcilik Federasyonuna katılması için başvuru yaptık ve katıldık.Ayrıca derneğimizi federasyonda temsile yetkili olan 3 kişiden birisi olan Dernek Başkanımız Mustafa Demiröz 2017 yılı Mart ayında yapılan Federasyon genel kurulunda yönetim kuruluna aday olup seçilmiş ve halen Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini yürüterek derneğimizi Federasyon nezdinde ulusal alanda da temsil etmektedir.

Dernek olarak en büyük ve zorlu mücadelemizi yaşam alanlarımızın korunması konusunda veriyoruz.Maalesef bireylerin veya küçük çıkar guruplarının hırs ve menfaatleri yüzünden denizcilerimiz açısından pek çok yaşam alanlarımızı geri dönülmez bir şekilde kaybettik.Dünyada bir marka haline getirmeyi başardığımız,ve geleceğimizi bağladığımız Mavi yolculuğun sürdürülmesi için yapılması gereken mücadelenin yanında, diğer basit ve güncel sorunlar için yapılan mücadeleler teferruattır.Bu sebeple tüm gücümüzle bu mücadeleye yoğunlaşmalı ve kesintisiz sürdürmeliyiz.En küçük bir zafiyet veya duraklama telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan, doğal sit alanlarının  4 mevsim bilimsel ve ekolojik temelli planlamasın da Muğla genelini kapsayan alanlarda doğa,deniz,denizcilik ve sürdürülebilirlik yönünden ve özellikle Gökova ve ilçemizi ilgilendiren alanlarda planlarda yapılan yanlışlara itirazlarımızı bizzat Ankara’da bakanlık ilgili birimine giderek ve ilgili daire müdürünü yerinde izah etmek için davet ederek ve davete icabet ettiğinde tekneyle gezdirip göstererek.İtirazlarımızın ne kadar yerinde ve haklı olduğunu kendisine de kabul ettirdik.

Yapılan planlamalarla denizlerimiz,turizm ve denizcilerimiz için olmazsa olmaz sayılan alanlardaki yok oluşların önüne geçebilmek için hukuksal süreç içerisinde yaptığımız mücadelelerle açtığımız dava sonucu.Muğla Milas Çökertme turizm planını iptal ettirdik.Yıllardır uğraştığımız Kilisebükü-Adalıyalı davasında mahkeme 1/1000,1/5000,1/25000 planları iptal etti.Buna rağmen  tüm bu planların yenileri  yapılarak askıya çıkarıldı.Biz bu planlara da süresi içerisinde itiraz ettik.Dava sürecine geçildiğinde davalarımızı tekrar açacağız. Ç.E.D. gerekli değildir kararına karşı açtığımız davada bilirkişi fevkalade güzel bir rapor verdi bu davanın da lehimize sonuçlanacağını bekliyoruz.Diğer doğal ve özel alanlarımız tümü, Adaboğazı  ve özellikle Karaada için gelebilecek tehditler konusunda her zaman teyakkuzdayız.

Bütün bu belirttiğimiz temel konulardaki çalışma ve mücadeleler yanında günlük ve olağan sorunlar,eğitim,spor ve asıl iştigal konumuz olan deniz ve denizciliğin anlatılıp sevdirilmesi,korunması ve sürdürülmesi hususlarında da değişik ve sürekli çalışmalar yürütüyoruz.

Mesela Yelkeni ve yelkenciliği tanıtmak ve sevdirmek için Deniz Ticaret Odamızla birlikte gerçekleştirmeye başladığımız uluslar arası BIOR optimist yarışlarıyla ilçemizi uluslararası düzeyde tanıtmak için çok önemli bir organizasyonu 6 yıldır ve 20 ülke ve 1500 katılımcıya katılımına ulaşmış olarak gerçekleştiriyoruz.

İlçemizin,teknelerimizin ve mavi yolculuğun tanıtımında önemli rolü olan  30 yıldır kesintisiz sürdürülen ve geçtiğimiz yıl,boğaz trafiğinin kapatılarak sadece Beyaz yelkenleriyle Bodrum Guletlerinin görsel şölenine sahne olarak İstanbul Boğazından başlayan Bodrum Cup Ahşap tekne yat yarışlarına her yıl sponsor olmayı ve ihtiyaç duyulan katkıları koymayı sürdürüyoruz.

İlçemizde ki yetkili eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde üyelerimizin ihtiyacı olan eğitimlerin verilebilmesi için idari ve teknik düzenlemeler hususunda her türlü desteği ve gerektiğinde maddi katkıyı veriyoruz.

-Deniz ve denizcilikle alakalı tüzüğümüzce belirtilen tüm konularda imkanlar dahilinde gerekli yardım ve destekleri de ilgili kurum ve kişilere her zaman yapmaya gayret ediyoruz.Yelken eğitimi veren kulüplere malzeme desteği veriyoruz.

Derneğimize maddi kaynak sağlayan kafeterya iktisadi işletmemizde misafirlerimize iyi ve kaliteli hizmet sunmak ve üyelerimizin  bu hizmetlerden ekonomik şartların el verdiği maksimum ölçülerde indirimli yararlanmasını sağlıyoruz.

Üyelerimizin idari ve bürokratik işlemlerini istihdam ettiğimiz çalışanlar vasıtasıyla hem idareye hem denizcilerimize yardımcı oluyoruz.

Derneğimizin iktisadi işletmesi olan sigorta aracılık şirketi vasıtasıyla üyelerimizin ve tüm Bodrumluların sigorta işlemlerini yapıyoruz.

Derneğimizin Yardımlaşma sandığı vasıtasıyla üyelerimizin kredi ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Ve artık geleneksel hale gelen sezon sonu Denizciler Derneği dayanışma ve kaynaşma yemeği ile üyelerimizin sezon yorgunluğunu atma, eğlenme ve sorunlarını değerlendirme toplantısını yapıyoruz.

Sayın basın mensupları bildiğiniz gibi sivil toplum örgütlenmesi tamamen gönüllülük ilkesine dayalı ve kişilerin fedakarca , içinde bulunduğu veya aidiyet bulduğu toplumların çıkar ve menfaatlerini korumak için yapılan çalışmalardır.Bu vesileyle bende yönetiminde bulunduğum süre içerisinde birlikte çalıştığım geçmiş dönem ve şu andaki tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma şahsım,üyelerimiz,tüm Bodrumlu hemşehrilerimiz,yapabildiğimiz çalışmalarla yaşam hakkı bulabilmiş tüm deniz ve kara canlıları,koylarımız,sahillerimiz,ormanlarımız,denizlerimiz için ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Sizlere de katıldığınız ve bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi buraya giriniz